АО Травма Україна

aotraumaukraine@yahoo.com

Інтраопераційна візуалізація щиколотки

Головна >>> Публікації

Інтраопераційна візуалізація щиколотки

18 травня 2023
Переклад українською та адаптація для АО Травма Україна

Джерело: Intraoperative imaging of the ankle

1. Вступ

Інтраопераційна візуалізація необхідна для репозиції та фіксації переломів з нестабільним пошкодженням синдесмозу або без нього.

Знання анатомічної відповідності та ідентифікація орієнтирів полегшує анатомічну репозицію та встановлення імплантату.

Зокрема, дуже корисні:

 • Проекція мортіс
 • Латеральна проєкція
 • Інтраопераційні об’ємні зображення

На зображенні представлено ідеальний варіант візуалізації, коли пацієнт лежить на спині.

Співвідношення між ногою та С-дугою аналогічне для пацієнта у положенні на боку або на животі. Орієнтацію С-дуги потрібно відповідно відрегулювати.

Інтраопераційна візуалізація щиколотки протилежної кінцівки може бути корисне для порівняння, щоб переконатись у правильності досягнутої анатомічної репозиції пошкодженої щиколотки.

Довідник з інтраопераційної візуалізації дорослих пацієнтів з травмами

Особливості інтраопераційної візуалізації залежно від анатомічного розташування пошкодження

2. Проєкція мортіс

Положення для оптимальної візуалізації

 • Пучок променів проходить перпендикулярно великогомілковій кістці
 • Внутрішня ротація стопи на 15-20°
 • Пучок променів центрований та великогомілково-надпʾятковий суглоб
 • Великогомілково-надпʾятковий суглоб в нейтральному положенні

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Чітко видно суглобовий простір
 • Відсутня надмірна проєкція накладання великогомілкової та надп’яткової або малогомілкової та надп’яткової кістки
 • Простір суглоба симетричний

Якщо оптимальної проєкції досягнути не вдається, ще може бути ознакою відсутності репозиції перелому.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні орієнтири та лінії:

 1. Малогомілкова кістка
 2. Великогомілкова кістка
 3. Надп’яткова кістка
 1. Медіальний гребінь малогомілкової кістки («Виступ Вебера»)
 2. Область синдесмозу
 3. Місце прикріплення дельтоподібної зв’язки

 

 1. Велико-малогомілкове накладання > 10 мм
 2. Велико-малогомілковий вільний простір (TFC) < 6 мм 
 3. Медіальний вільний простір < 4 мм (який менший або рівний верхньому вільному простору)
 4. Куля Вебера («монета»)

Куля Вебера – окружність між дистальним відділом малогомілкової кістки та латеральною стороною надп’яткової кістки.

 

1. Лінія Шентона — щиколотка

Лінія Шентона: медіальний край поверхні малогомілкового суглоба та дистальна поверхня великогомілкового суглоба.

І безперервна лінія Шентона, і наявність кулі Вебера є ознаками правильної довжини малогомілкової кістки.

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Асиметричних суглобових просторів
 • Видимих пустот або етапів при репозиції перелому
 • Неправильного положення імплантату
 • Неправильного накладання вільних просторів
 • Неправильної довжина малогомілкової кістки (Куля Вебера не досягає верхівки малогомілкової кістки, лінія Шентона переривчаста)

 

3. Латеральна проєкція гомілковостопного суглоба

Положення для оптимальної візуалізації

 • Промінь проходить перпендикулярно площині, утвореній великогомілковою кісткою та стопою.
 • Промінь відцентрований на простір великогомілково-надпʾяткового суглоба

Великогомілково-надпʾятковий суглоб в нейтральному положенні

Верифікація оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Обидва плеча надп’яткової кістки знаходяться в одній площині
 • Простір суглоба видно чітко
 • Простір суглоба симетричний
 • Можливо оцінити надп’яткову, великогомілкову та малогомілкову кістки

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Малогомілкова кістка
 2. Великогомілкова кістка
 3. Надп’яткова кістка
 1. Медіальна кісточка
 2. Плечі надп’яткової кістки проектуються як одна лінія
 1. Що можна спостерігати

  Ця проєкція особливо корисна для визначення:

  • Асиметрії суглобового простору
  • Видимих пустот або етапів при репозиції перелому
  • Переднього або заднього положення при порівнянні малогомілкової кістки протилежної кінцівки
  • Неправильного положення імплантату
  • Передньозаднього мало-великогомілкового співвідношення (APTF) AB/BC = 0.94, що є ознакою правильної репозиції синдесмозу
  1. Передній кортикальний шар великогомілкової кістки на рівні фізеального рубця
  2. Перехрещення переднього кортикального шару малогомілкової кістки та фізеального рубця великогомілкової кістки
  3. Перехрещення лінії, що перетинає А та В і задній кортикальний шар великогомілкової кістки

4. Інтраопераційні об’ємні зображення 3-D (3-D C-дуга)

Латеральна проєкція дозволяє побачити антеверсію голівки та шийки.

Положення для оптимальної візуалізації

 • Надпʾятково-великогомілковий суглоб в нейтральному положенні (стопа не зігнута, оскільки це зсуне надп’яткову кістку вперед)
 • П’ятка розміщена вільно, щоб запобігти зсуву надп’яткової кістки вперед. Опора нижньої кінцівки – під литкою
 • Промінь відцентрований у фронтальній та латеральній площинах над суглобовою лінією великогомілково-надпʾяткового суглоба
 • Необхідно зберегти можливість вільно обертати С-дугу на 190° навколо надпʾятково-великогомілкового суглоба

Осьова проєкція (На 10мм проксимальніше суглобової лінії надп’яткового суглоба)

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Простір надпʾятково-великогомілкового суглоба симетричний
 • Малогомілкова кістка анатомічно репонована у великогомілкову вирізку
 • Положення малогомілкової кістки ідентичне її положенню у протилежній кінцівці
 1. Гармонійна лінія переднього кортикального шару малогомілкової та великогомілкової кісток
 2. Гармонійна лінія заднього кортикального шару малогомілкової та великогомілкової кісток

Правильне положення осьової проєкції перпендикулярне сагітальній та коронарній площинам.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні лінії, контрольні точки та параметри:

 1. Передня частина малогомілкової кістки
 2. Передня частина великогомілкової кістки
 3. Медіальна кісточка
 4. Суглобова лінія надпʾятково-великогомілкового суглоба

 

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для виявлення:

 • Асиметрії простору велико-малогомілкового суглоба
 • Зміщення вперед або назад малогомілкової кістки порівняно з малогомілковою кісткою протилежної кінцівки (неправильна вирізка)
 • Неправильного положення імплантату
 • Видимих порожнин або уступів
 • Неможливості звернення до рештків синдесмозу

Легко розпізнаються типові переломи, такі як:

 1. Відламок Вагштафа – Лефорта
 2. Відламок туберкули де Шафута
 3. Відламок задньої кісточки або відламок Фолькмана

Осьова проєкція (на 5 мм дистальніше суглобової лінії надп’яткового суглоба)

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Видно великогомілкову, малогомілкову та надп’яткову кістку

Правильне положення осьової проєкції перпендикулярне сагітальній та коронарній площинам.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні лінії, контрольні точки та параметри:

 1. Медіальна суглобова поверхня малогомілкової кістки
 2. Латеральна суглобова поверхня великогомілкової кістки

Медіальна та латеральна поверхні надп’яткової кістки

Також можна побачити ротацію малогомілкової кістки.

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для виявлення:

 • Асиметрії суглобового простору
 • Ротаційної невідповідності малогомілкової кістки

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні лінії та точки:

 1. Плечі надп’яткової кістки
 2. Дистальна суглобова поверхня великогомілкової кістки

 

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для виявлення:

 • Неправильного положення імплантату
 • Видимих порожнин та уступів
 • Зсуву надп’яткової кістки вперед

Легко розпізнаються типові переломи, такі як:

 1. Відламок туберкули де Шафута
 2. Відламок задньої кісточки або відламок Фолькмана

 

 

Коронарна проєкція

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Коректне положення коронарної проєкції перпендикулярне до сагітальної та осьової площин.
 • Суглобова лінія симетрична

 

 

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Суглобова поверхня малогомілкової кістки
 2. Суглобова поверхня надп’яткової кістки
 3. Дистальна суглобова поверхня великогомілкової кістки

 

 

 1. Лінія Шентона

 

 

 1. Що можна спостерігати

  Ця проєкція особливо корисна для виявлення:

  • Асиметрії суглобового простору
  • Вкорочення малогомілкової кістки порівняно з протилежною кінцівкою
  • Неправильного положення імплантату
  • Видимих порожнин або уступів на суглобовій поверхні
  • Неможливості звернення до рештків синдесмозу
  • Відламка туберкули де Шафута
  • Відламка задньої кісточки або відламка Фолькмана

 

Authors of page
Authors

Sven Vetter, Benedict Swartman, Nils Beisemann, Jochen Franke
Executive Editors
Markku T Nousiainen
Навчальні плани, можливості стипендій, підвищення кваліфікації викладачів і багато іншого
Можливості фінансування, галузі досліджень, інструменти навчання і багато іншого
Поділіться своєю пристрастю, досліджуйте свої привілеї, розширте свою мережу та приєднуйтеся до спільноти AO Trauma

Залишайтеся на зв'язку !

Зв’яжіться з нами і станьте учасником AO Trauma Україна або підпишіться, щоб отримувати останні новини та оновлення