АО Травма Україна

aotraumaukraine@yahoo.com

Інтраопераційна візуалізація дистального відділу передпліччя

Головна >>> Публікації

Інтраопераційна візуалізація дистального відділу передпліччя

14 квітня 2023
Переклад українською та адаптація для АО Травма Україна
Джерело: Intraoperative imaging of the distal forearm

1. Вступ

Флуороскопічна візуалізація анатомічної репозиції перелому та правильного розміщення імплантату в дистальному відділі передпліччя значно вдосконалюється при використанні наступних проєкцій:

 • Фронтальна та бокова проєкція дистального відділу передпліччя (включаючи дотичні проєкції)
 • Косі проєкції (супінація та пронація)
 • Дорсальні проєкції (дорсальна дотична та горизонтальна)

Надалі описано ідеальну візуалізацію, коли пацієнт лежить на спині, а його рука спирається на підставку для руки. Для отримання відповідних проєкцій змінюються положення запʾястка.

С-дуга спрямована завжди вертикально. Деякі налаштування потрібні лише для дорсальних проєкцій.

2. Фронтальна проєкція дистального відділу передпліччя (включаючи дотичні проєкції)

Інтраопераційна візуалізація дистального відділу передпліччя

Положення для оптимальної візуалізації

 • Положення передпліччя – повна супінація або повна пронація
 • Промінь спрямовано вертикально

Фронтальна дотична проєкція

Додаткові дотичні проєкції дозволяють побачити простір променево-запʾясткового суглоба. Простір променево-запʾясткового суглоба нахилений під невеликим кутом 5°–10°.

При повній супінації слід підняти лікоть на такий кут або відрегулювати положення С-дуги.

Анатомічні точки та лінії

Можна спостерігати наступні точки та лінії:

 1. Проксимальний променевий ряд (Човноподібна, півмісяцева та тригранна кістки)
 2. Проксимальний променево-ліктьовий суглоб (DRUJ)
 3. Дорсальний край
 4. Долонний край

Центральна контрольна точка (CRP) 

Перевірка оптимальності проєкції

Для оптимальної проєкції зображення має бути відцентроване над проксимальним променево-ліктьовим суглобом. В таких випадках простір променево-ліктьового суглоба завжди видимий.

Правильна інтраопераційна фронтальна проєкція
Зображення зліва: Неправильна інтраопераційна проєкція, не відцентрована на променево-ліктьовий суглоб

Зображення справа: Післяопераційна візуалізація, той же пацієнт, зображення відцентроване над променево-ліктьовим суглобом, видно що положення імплантату неправильне

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Кутів Белера
 • Конгруентності променево запʾясткового та променево-ліктьового суглобів
 • Правильності положення пластини
 • А також для виключення пенетрації гвинтів у променево-запʾястковий та променево-ліктьовий суглоб

3. Латеральна проєкція дистального відділу передпліччя (включаючи дотичні проєкції)

Положення для оптимальної візуалізації

 • Ротація передпліччя – нейтральна
 • Промінь зазвичай спрямований вертикально
Дотичні проєкції
Проєкції дозволяють побачити простір променево-запʾясткового суглоба.
Зазвичай передпліччя піднімають під кутом 20°–25°, щоб відрегулювати нахил променевої кістки.
Наступна серія зображень ілюструє візуалізацію поверхні променево-запʾясткового суглоба залежно від кута спрямування пучка променів.

Анатомічні лінії та контрольні точки:

Спостерігаються наступні точки та контрольні точки:

 1. Півмісяцева та човноподібна кістки
 2. Дистальний відділ ліктьової кістки
 3. Дорсальний край
 4. Долонний край

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо горохоподібна кістка проектується на середню/дистальну третину човноподібної.

 1. Човноподібна кістка
 2. Півмісяцева кістка
 3. Шилоподібний відросток
 4. Головчаста кістка
 5. Горохоподібна кістка
 6. Голівка та шилоподібний відросток ліктьової кістки
Правильна інтраопераційна латеральна проєкція

Різні інтраопераційні латеральні дотичні проєкції

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Кутів Белера
 • Конгруентності променево-запʾясткового суглоба
 • Положення дистального відділу ліктьової кістки відносно променевої
 • Правильності положення пластини
 • Правильності положення гвинтів

4. Косі проєкції (супінація та пронація)

Положення для оптимальної візуалізації
• Промінь спрямований вертикально; пронація або супінація кисті — близько 45° відносно нейтрального положення.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Дорсорадіальна проєкція – проєкція в положенні супінації

Спостерігаються наступні точки та контрольні точки:

 1. Півмісяцева кістка
 2. Край півмісяцевої кістки
 3. Дорсорадіальна частина (шилоподібний відросток променевої кістки)

Дорсолунарна проєкція – проєкція в положенні пронації

Спостерігаються наступні точки та контрольні точки:

 1. Човноподібна кістка
 2. Край човноподібної кістки
 3. Дорсальна частина ліктьової кістки («дорсальний кут»)

Перевірка оптимальності проєкції

 • Дорсорадіальна проєкція: видно півмісяцеву кістку, край півмісяцевої кістки та дорсорадіальний контур шилоподібного відростка променевої кістки
 • Дорсально-ліктьова проєкція: видно човноподібну кістку, край човноподібної кістки та дорсальний ліктьовий контур («дорсальний ліктьовий фрагмент», «дорсальний кут»)

Зліва: правильна інтраопераційна дорсорадіальна проєкція (в положенні супінації)

Справа: правильна інтраопераційна дорсальна ліктьова проєкція (в положенні пронації)

Що можна спостерігати
Ці проєкції особливо корисні для визначення, відповідно:

 •  Дорсорадіальна проєкція: край півмісяцевої кістки, долонний ліктьовий фрагмент («долонний кут»); дорсорадіальний контур шилоподібного відростка променевої кістки: пенетрація гвинтів у другому компартменті
• Дорсальна ліктьова проєкція: край човноподібної кістки, дорсальний ліктьовий фрагмент («дорсальний кут»); пенетрація гвинтів 3 третьому та четвертому компартменті

5. Дорсальні проєкції (дорсальна дотична та горизонтальна)

Положення для оптимальної візуалізації

 • Промінь С-дуги, зазвичай, у спрямований вертикально
 • Передпліччя підняте вертикально під кутом близько 20° відносно пучка
 • Для дорсальної дотичної проєкції запʾясток зігнутий
 • Для горизонтальної проєкції запʾясток розігнутий

Анатомічні контрольні точки та лінії
Дорсальна дотична проєкція
Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:
1. Півмісяцева кістка
2. Сигмоподібна вирізка
3. Човноподібна кістка
4. Дорсальний край
5. Простір човноподібно-півмісяцевого суглоба

Горизонтальна проєкція

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Долонний край
 2. Сигмоподібна вирізка
 3. Шилоподібний відросток променевої кістки
 4. Дорсальний край

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо видно:

 • Дорсальний край променевої кістки
 • Сигмоподібну вирізку
Correct intraoperative dorsal tangential view

Правильна інтраопераційна горизонтальна проєкція

Що можна спостерігати
Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Пенетрації гвинтів у дорсальні компартменти, особливо у третій
 • Пенетрації гвинтів у сигмоподібну вирізку

Інтраопераційна дорсальна дотична проєкція: пенетрація гвинта у третій компартмент

Інтраопераційна горизонтальна проєкція: пенетрація гвинтів у третій та другий компартменти

Authors of section
Authors
Daniel Rikli, Jochen Franke, Rodrigo Bolaños

Editor
Simon Lambert

Навчальні плани, можливості стипендій, підвищення кваліфікації викладачів і багато іншого
Можливості фінансування, галузі досліджень, інструменти навчання і багато іншого
Поділіться своєю пристрастю, досліджуйте свої привілеї, розширте свою мережу та приєднуйтеся до спільноти AO Trauma

Залишайтеся на зв'язку !

Зв’яжіться з нами і станьте учасником AO Trauma Україна або підпишіться, щоб отримувати останні новини та оновлення