АО Травма Україна

aotraumaukraine@yahoo.com

Інтраопераційна візуалізація дистального відділу плечової кістки

Головна >>> Публікації

Інтраопераційна візуалізація дистального відділу плечової кістки

18 квітня 2023
Переклад українською та адаптація для АО Травма Україна

Джерело: Intraoperative imaging of the distal humerus

1. Вступ

Флуороскопічну візуалізацію анатомічної репозиції переломів та правильності положення імплантатів в дистальному відділі плечової кістки можна удосконалити, використовуючи наступні проєкції:

Стандартні проєкції

 • Фронтальна проєкція дистального відділу плечової кістки
 • Латеральна проєкція ліктьового суглоба

Додаткові проєкції

 • Коса проєкція дистального відділу плечової кістки
 • Осьова проєкція дистального відділу плечової кістки

Надалі описано ідеальну візуалізацію, коли пацієнт лежить на спині. Якщо пацієнт лежить на животі чи на боку, вимоги до положення руки зберігаються.

Орієнтація С-дуги регулюється відповідним чином.

Довідник з інтраопераційної візуалізації дорослих пацієнтів з травмами

Особливості інтраопераційної візуалізації залежно від анатомічного розташування пошкодження

2. Фронтальна проєкція дистального відділу плечової кістки

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Оптимально видно контури медіального та латерального надвиростків
 • Кінчик ліктьового відростка центрований в ліктьовій ямці
 • Передня та задня межі суглоба медіального блокового гребеня співпадають.

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Оптимально видно контури медіального та латерального надвиростків
 • Кінчик ліктьового відростка центрований в ліктьовій ямці
 • Передня та задня межі суглоба медіального блокового гребеня співпадають.

 

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Дистальна суглобова лінія плечової кістки
 2. Латеральний надвиросток
 3. Медіальний надвиросток
 4. Медіальна межа блоку ліктьової кістки
 5. Ліктьовий відросток
 6. Ямка ліктьового відростка

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Переломів та зміщень латеральних або медіальних (над) виростків, дистальної суглобової лінії або ліктьового відростка
 • Неправильного положення імплантатів

3. Латеральна проєкція ліктьового суглоба

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече перебуває у положенні 90° відведення та 90° внутрішньої або зовнішньої ротації (якщо рухи в плечовому суглобі обмежені, можна регулювати положення пучка променів)
 • Лікоть зігнуто під кутом 90°
 • Ротація передпліччя нейтральна
 • Промінь проходить перпендикулярно до площини, утвореної плечовою кісткою та передпліччям

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Зʾєднання плечової та ліктьової кістки конгруентне, без ознак «випадіння»
 • Голівка променевої кістки суміщається з вінцевим відростком
 • Вісь діафізу проксимального відділу променевої кістки співпадає з центром головчастого підвищення
 • Наявний дорсальний кут проксимального відділу ліктьової кістки

«Випадіння»

Терміном «випадіння» позначають зовнішні ознаки неправильного співвідношення між блоком дистального відділу плечової кістки та блоковою вирізкою ліктьової кістки (пунктирна лінія), якщо наявна тут надмірна слабкість мʾяких тканин капсули ліктьового суглоба змогу ліктьовій кістці «випадати» зі зʾєднання з плечовою кісткою.

У даному випадку зміщення суглоба сталося після фіксації: про наявність «ознак випадіння» говорить те, що порушення капсули (включаючи порушення конкретних сухожилків) залишається проблемою, яка очікую на подальшу оцінку.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Суглобова лінія голівки променевої кістки
 2. Суглобова лінія вінцевого відростка
 3. Дорсальний кут проксимального відділу ліктьової кістки (PUDA)
 4. Передній кортекс центру плечової кістки в круговій проєкції блоку
 5. Вісь діафізу проксимального відділу співпадає з центром головчастого підвищення

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Неправильної репозиції перелому дистального відділу плечової кістки
 • Слабкості суглоба з ознаками «випадіння» або неспівпадіння осі діафізу променевої кістки з головчастим підвищенням
 • Неправильного положення імплантату

4. Похила проєкція дистального відділу променевої кістки

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече перебуває у положенні відведення на 90° та розгинання на 20-30° (промінь повинен проходити під кутом 60-70° до осі плечової кістки)

 • Плече повернене назовні на 45°

   

 • Лікоть зігнуто під кутом 30-45°
 • Ротація передпліччя нейтральна

Перевірка оптимальності проєкції

Плече обертається назовні, доки не стане видно як накладаються три кругові зображення головчастого підвищення та межі медіального та латерального блоків.

Слід уникати накладання ліктьової кістки та голівки променевої кістки.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Передня суглобова межа головчастого підвищення
 2. Латеральна межа блоку
 3. Медіальна межа блоку

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Зсувних переломів головчастого підвищення та переднього блоку
 • Неправильної репозиції перелому дистального відділу плечової кістки

Пенетрації гвинтів та неправильного положення імплантату

5. Осьова проєкція дистального відділу плечової кістки

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече відведене на 90°, нейтральна ротація
 • Ліктьовий суглоб максимально зігнутий
 • Передпліччя в нейтральному положенні
 • Промінь проходить перпендикулярно до плечової кістки (та у площині, утвореній плечем та передпліччям)

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Лікоть зігнутий повністю
 • Верхівка ліктьового відростка центрована та конгруентна відносно дистальної суглобової лінії плечової кістки

Анатомічні лінії та контрольні точки

Спостерігаються наступні лінії та контрольні точки:

 1. Суглобова межа заднього блоку
 2. Верхівка ліктьового відростка
 3. Медіальний надвиросток
 4. Кісткова межа ліктьового тунелю

Що можна спостерігати

Ця проєкція дуже корисна для визначення:

 • Переломів та невідповідності верхівки ліктьового відростка та заднього блоку
 • Пенетрації гвинтів
 • Неправильного положення імплантатів

Authors of section
Authors
Sebastian A Müller, Lars Adolfsson, Nils Beisemann, Antônio Tufi, Daniel Rikli

Editors
Simon Lambert, Markku T Nousiainen

Навчальні плани, можливості стипендій, підвищення кваліфікації викладачів і багато іншого
Можливості фінансування, галузі досліджень, інструменти навчання і багато іншого
Поділіться своєю пристрастю, досліджуйте свої привілеї, розширте свою мережу та приєднуйтеся до спільноти AO Trauma

Залишайтеся на зв'язку !

Зв’яжіться з нами і станьте учасником AO Trauma Україна або підпишіться, щоб отримувати останні новини та оновлення