АО Травма Україна

aotraumaukraine@yahoo.com

Інтраопераційна візуалізація проксимального відділу передпліччя

Головна >>> Публікації

Інтраопераційна візуалізація проксимального відділу передпліччя

18 квітня 2023
Переклад українською та адаптація для АО Травма Україна

Джерело: Intraoperative imaging of the proximal forearm

1. Вступ

Флюороскопічна візуалізація анатомічної репозиції переломів та правильності встановлення імплантатів у проксимальному відділі передпліччя значно вдосконалюється завдяки використанню наступних проєкцій:

 • Фронтальна проєкція проксимального відділу передпліччя
 • Латеральна проєкція ліктьового суглоба
 • Коса проєкція проксимального відділу передпліччя
 • Осьова проєкція проксимального відділу передпліччя
 • Фронтальна проєкція проксимального променево-ліктьового суглоба

 

На зображенні представлено ідеальний варіант візуалізації, коли пацієнт лежить на спині. Якщо пацієнт лежить на животі або на боку, вимоги до положення плеча та передпліччя зберігаються.

Положення С-дуги потрібно відповідно відрегулювати.

Довідник з інтраопераційної візуалізації дорослих пацієнтів з травмами

Особливості інтраопераційної візуалізації залежно від анатомічного розташування пошкодження

2. Фронтальна проєкція проксимального відділу передпліччя

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече – відведене під кутом 90°, ротація нейтральна
 • Ліктьовий суглоб повністю розігнутий
 • Передпліччя – повна супінація
 • Промінь спрямовано перпендикулярно передпліччю

Якщо ліктьовий суглоб неможливо розігнути повністю (наприклад, він зігнутий під кутом 20°), для фронтальної проєкції це можна компенсувати розгинанням плечового суглоба, як показано на зображенні (наприклад, на 20°).

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • лінії ліктьового суглоба конгруентні  
 • кінчик вінцевого відростка знаходиться посередині між променевою та ліктьовою межами проксимального відділу ліктьової кістки
 • видно антеромедіальний край вінцевого відростка

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні лінії та контрольні точки:

 1. Суглобова лінія дистального відділу плечової кістки
 2. Суглобова лінія проксимального відділу ліктьової та променевої кісток
 3. Антеромедіальний край вінцевого відростка
 4. Верхівка вінцевого відростка («накінечник стріли»)
 5. Радіальний край проксимального відділу ліктьової кістки
 6. Ліктьовий край проксимального відділу ліктьової кістки

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • переломів та зміщень зʾєднання плечової та ліктьової кістки, голівки променевої кістки (обертайте в діапазоні пронації та супінації, антеромедіального краю та верхівки вінцевого та ліктьового відростків
 • неправильного положення імплантата в проксимальному відділі ліктьової та променевої кісток

3. Латеральна проєкція ліктьового суглоба

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече — 90° відведення та 90° ротації назовні або всередину (якщо рухи в плечовому суглобі обмежені – можна змінювати положення пучка)
 • Ліктьовий суглоб зігнутий під кутом 90°
 • Передпліччя – нейтральна ротація
 • Промінь спрямований перпендикулярно до плеча та передпліччя

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Видно простір ліктьового суглоба (Увага: в цій проєкції суглобову лінію між кінчиком ліктьового відростка та ліктьовою ямкою не видно)
 • Голівка променевої кістки та вінцевий відросток співпадають
 • Вісь діафізу проксимальної частини променевої кістки співпадає з центром головчастого підвищення

Анатомічні лінії та контрольні точки

Спостерігаються наступні лінії та контрольні точки:

 1. Суглобова лінія голівки променевої кістки
 2. Суглобова лінія вінцевого відростка
 3. Дорсальний кут проксимального відділу ліктьової кістки (PUDA)
 4. Передній кортекс центру плечової кістки в круговій проєкції блокової ямки
 5. Вісь діафізу проксимального відділу співпадає з центром головчастого підвищення

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • репозиції перелому з правильним співпадінням дорсального кута проксимального відділу ліктьової кістки та співпадінням діафізу променевої кістки з головчастим підвищенням
 • неконгруентність суглоба (розходження, щілина, підвивих)
 • положення імплантату в голівці променевої кістки та проксимальному відділі ліктьової кістки

4. Похила проєкція проксимального відділу ліктьової кістки

 • Положення плеча: відведення на 90°, розгинання на 20-30° (промінь повинен проходити під кутом 60-70° до осі плечової кістки)
 • Плече обернене всередину на 30°
 • Лікоть зігнуто під кутом 30-45°
 • Ротація передпліччя нейтральна

Перевірка оптимальності проєкції

Голівка променевої кістки накладається зверху на проксимальний відділ ліктьової кістки і не має проєкції ззаду для доступу до вінцевого відростка.

Плече повертається всередину, доки не стане видно верхівку та антеромедіальний край вінцевого відростка.

Накладання дистального відділу плечової кістки та кінчика вінцевого відростка можна уникнути, розігнувши ліктьовий суглоб.

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Медіальний край великої сигмоподібної вирізки з верхівкою ліктьового відростка
 2. Вершина вінцевого відростка
 3. Антеромедіальний край вінцевого відростка

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Переломів та зміщень верхівки вінцевого відростка або його антеромедіального краю
 • Пенетрацію гвинтів у простір ліктьового суглоба
 • Неправильне положення імплантату

5. Осьова проєкція проксимального відділу передпліччя

Положення для оптимальної візуалізації

 • Приведення плеча — 90°, ротація нейтральна
 • Ліктьовий суглоб максимально можливо зігнутий
 • Передпліччя в нейтральному положенні
 • Промінь проходить перпендикулярно до плечової кістки (та в площині, утвореній плечем та передпліччям)

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • ліктьовий суглоб зігнутий повністю
 • кінчик ліктьового відростка центрований та конгруентний відносно дистальної суглобової лінії плечового суглоба

Анатомічні контрольні точки та лінії

Спостерігаються наступні контрольні точки та лінії:

 1. Задня блокова суглобова лінія
 2. Передня блокова суглобова лінія
 3. Суглобова лінія голівки променевої кістки
 4. Суглобова лінія вінцевого відростка
 5. Верхівка ліктьового відростка
 6. Головчасте підвищення

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • Пенетрації гвинтів у ліктьовий суглоб
 • Неконгруентності суглоба
 • Неправильної репозиції внутрішньосуглобового перелому

6. Фронтальна проєкція проксимального відділу променево-ліктьового суглоба

Положення для оптимальної візуалізації

 • Плече –90° відведення, 20-30° зовнішньої ротації
 • Ліктьовий суглоб розігнутий повністю
 • Передпліччя в положенні повної супінації
 • Промінь проходить перпендикулярно до передпліччя (проте під кутом 20-30° до площини, яку утворюють плече та передпліччя)

Якщо розігнути лікоть повністю неможливо (наприклад, зберігається згинання під кутом 20°), для фронтальної проєкції це можна компенсувати розгинанням плеча як на зображенні (наприклад, на 20°).

Перевірка оптимальності проєкції

Проєкція оптимальна, якщо:

 • Передній та задній краї сигмоподібної вирізки утворюють одну лінію
 • Видно гребінь мʾяза-відвертача
 • Видно горбистість променевої кістки
 • Вигнута лінія проходить від проксимального відділу променево-ліктьового суглоба до горбистості променевої кістки

Анатомічні лінії та контрольні точки

Спостерігаються наступні лінії та контрольні точки:

 1. Суглобова лінія голівки променевої кістки у променево-ліктьовому суглобі
 2. Суглобова лінія сигмоподібної вирізки ліктьової кістки у променево-ліктьовому суглобі
 3. Гребінь мʾяза-відвертача ліктьової кістки

Горбистість променевої кістки

Що можна спостерігати

Ця проєкція особливо корисна для визначення:

 • переломів та зміщень голівки променевої кістки (перевірте у положеннях від супінації до пронації) та проксимального відділу променево-ліктьового суглоба
 • Неправильне положення імплантату в голівці променевої кістки та проксимальному відділі ліктьової кістки (відносно проксимального відділу променево-ліктьового суглоба)

Authors of section
Authors
Sebastian A Müller, Lars Adolfsson, Nils Beisemann, Antônio Tufi, Daniel Rikli
Editors
Simon Lambert, Markku T Nousiainen

Навчальні плани, можливості стипендій, підвищення кваліфікації викладачів і багато іншого
Можливості фінансування, галузі досліджень, інструменти навчання і багато іншого
Поділіться своєю пристрастю, досліджуйте свої привілеї, розширте свою мережу та приєднуйтеся до спільноти AO Trauma

Залишайтеся на зв'язку !

Зв’яжіться з нами і станьте учасником AO Trauma Україна або підпишіться, щоб отримувати останні новини та оновлення